MILJÖ

Fastställs för att uppfylla miljöpolicyn. Hänsyn tas till lagkrav, betydande miljöaspekter, tekniska möjligheter samt ekonomiska affärsmässiga krav.

Åtagande om att:

• Minska mängden föroreningar till miljön, genom miljöanpassad upphandling och Minskat användande av kemiska rengöringsmedel ( genom att använda tekniskt bra utrustning, om möjligt använda torra metoder och ha rätt dosering då kemikalier behövs).

• Minska avfallsmängden, genom att använda mindre rengöringsmedel, köpa mer. Koncentrerade och hållbara produkter och om möjligt återvinna material.

• Sammanställa en miljöpärm för att ge personal information om miljöarbetet på företaget och produkternas miljöegenskaper samt ge anvisningar angående produkternas dosering och användning.