POLICY

Kompetens

Personalen är företagets viktigaste resurs. Vår personal har fler årig erfarenhet från städbranschen och inom service. De utbildas kontinuerligt för att få kunskap i nya städmetoder samt i användning av nya städmaterial och redskap.

Ledning

Ledningen i Hazan Städservice, Hasan Rencber och hans medarbetare har sedan 80-talet haft erfarenhet ifrån städbranschen. De har en bred och djup kunskap inom både service och lokalvård. Ledningspolicyn är att delegera ut ansvaret så mycket som möjligt inom organisationen för att säkerställa engagemang, ansvarstagande och personlig utveckling.

Arbetsledare

Hazan Städservice har en erfaren och kompetens arbetsledning med erfarenhet inom lokal- och städvårdssektorn. Fortlöpande utbildning sker i kvalitet, miljö, ledarskap, service, personalfrågor, städteknik och städmaterial.

Arbetsledarens nyckeluppgifter är, aktiv arbetsledning, val av lokalvårdare, introduktion, utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring.

Tillsammans med ledning har arbetledningen en kvalitetskontroll hos kunden minst en gång per år för att uppnå högsta möljiga kvalitet.

Lokalvårdare

Hazan Städservice rekryterar personal som kan uppvisa goda referenser och har erfarenhet inom lokalvård. All personal är svensktalande, bär enhetlig klädsel och företagslegitimation.

Lokalvårdare får en grundläggande introduktion och utbildning vid uppstart av nytt projekt hos kund för att säkerställa kvalitetsnivån.